Dračí lodě

Dračí lodě se objevily před více než 2000 lety v Číně. Odtud jejich typické dračí hlavy na špici lodě a jejich celkové zbarvení. Novodobá zmínka se datuje z roku 1976, kdy se uskutečnil první festival dračích lodí v Hong-Kongu. Odtud se sport bleskově rozšířil do celého světa. K roku 2007 se této disciplíně aktivně věnovalo přes 50 miliónů sportovců z více než 50 zemí světa. Od roku 1995 mezinárodní federace dračích lodí pořádá oficiální mistrovství světa i mistrovství Evropy.

Dragon boatsDračí loď je dlouhá 12,5 metrů, bez posádky váží kolem 250 kg a má tvar otevřené kanoe s dračí hlavou na špici a dračím ocasem na zádi. V sestavě je maximálně 20 vsedě pádlujících závodníků (10 nalevo a 10 napravo), bubeník, který sedí na špičce čelem k posádce a udává rytmus údery do bubnu, a kormidelník stojící na zádi a řídící směr. Zpravidla se jede vždy v sudém počtu, jelikož by lichý počet závodníků mohl vychýlit loď. Závodí se v drahách na vzdálenosti 250, 500 a 1000 m. Dlouhá trať na 2000 m se jezdí na kola s otáčkami. Kategorie se dělí dle věku a pohlaví (jezdí se i mix).

Před několika lety vyhráli Češi mistrovství světa – a to jak v mužské, tak i ženské kategorii. Jestliže zvážíme, že na  lodi je 22 aktivních členů posádky, lze říci, že tento sport je nejtýmovějším sportem na světě vůbec (narozdíl např. od fotbalu, kde je jich o polovinu méně). Loď s plnou posádkou může dosahovat i přes dvě tuny, což je stejně jako velký off-road. Tento sport využívají mnohé firmy k tzv. teambuildingu.

Zdroj: wiki.org

Share Button